Start Aktualności II turnus koloni letniej
II turnus koloni letniej
PDF Drukuj Email

II turnus koloni Caritas Diecezji Rzeszowskiej odbył się w dniach 18 – 27 lipca 2017 roku. Uczestniczyły w nim dzieci kierowane przez Urząd Miasta z Sędziszowa Małopolskiego i Biecza, a także z Ośrodka Szkolno - Wychowawczego ze Strzyżowa oraz z miejscowości Hodowica z Ukrainy koło Lwowa. W sumie wypoczywało 130 dzieci podzielonych na 13 grup. Kadrę turnusu stanowili: kierownik Jan Lewandowski, kapelan Daniel Kosiba, kleryk Bartłomiej Ołyniec, pani doktor Irena Kędzierska, 2 pielęgniarki, 14 wychowawców i muzyczni.

t2

 

Koloniści codziennie uczestniczyli we Mszy świętej, z uwagą słuchali interesujących homilii ks. Daniela. Pod kierunkiem wychowawców realizowali program „Szczęśliwe dni”.

W czasie turnusu dzieci brały udział w konkursach: religijnym, muzycznym, plastycznym, ekologicznym oraz zawodach sportowych. Koloniści brali udział w programie FIO: „Kształcenie i promocja kompetencji obywatelskiego patriotyzmu dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym”. Program ten był realizowany przy współpracy IPN Rzeszów, WORD Rzeszów, Automobilklub Rzeszów, ITD Rzeszów oraz Komendy Powiatowej Policji i Państwowej Straży Pożarnej w Lesku. Instytut Pamięci Narodowej przybliżył dzieciom problematykę odzyskania przez Polskę niepodległości (Polskie drogi do niepodległości). O bezpieczeństwie i reagowaniu na różne zagrożenia pouczali: Policja, Straż Pożarna, Inspekcja Transportu Drogowego, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego z Rzeszowa, Automobil Klub Rzeszów. Przedstawiciele wyżej wymienionych instytucji przeprowadzili również zawody bezpiecznej jazdy na rowerze i laureatom wręczyli cenne nagrody. Kolejnym elementem programu FIO były warsztaty sztuki ludowej: bibułkarstwo, zdobnictwo użyteczne, muzyka i plastyka.

Studenci Politechniki Rzeszowskiej i Uniwersytetu Rzeszowskiego przeprowadzili zajęcia w 6 grupach tematycznych dotyczących podstawowych zagadnień z fizyki i kryminalistyki.

23 lipca z kolonistami spotkał się ks. biskup Jan Wątroba. Wraz z nim przybył ks. Stanisław Słowik – dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej. W trakcie spotkania koloniści zaprezentowali bardzo ciekawy program artystyczny pt.: „Piękność bez dobroci jest jako kwiat bez woni”, w którym ukazali wartości duchowe człowieka. Ksiądz Biskup wyraził radość ze spotkania z dziećmi, podziękował wszystkim pracującym charytatywnie i udzielił pasterskiego błogosławieństwa.

27 lipca po Mszy św. i spożyciu smacznego obiadu koloniści pełni wrażeń i wzruszeń wyjechali szczęśliwi do domów rodzinnych.