Start Ogród Biblijny

Odwiedziny

Odsłon : 2635398
Synaj
PDF Drukuj Email

Góra Synaj stanowi najwyższy element w całej kompozycji ogrodu. Jest ona kamienista, pozbawiona roślin, a na jej szczycie umieszczono dwie duże tablice kamienne z przykazaniami – symbol wydarzeń związanych z nadaniem Prawa Bożego, o czym można przeczytać w Księdze Wyjścia:

Było to w trzecim miesiącu od wyjścia Izraelitów z Egiptu; w tym dniu przybyli oni na pustynię Synaj. Wyruszyli z Refidim, a po przybyciu na pustynię Synaj rozbili obóz na pustyni. Izrael obozował tam naprzeciw góry. Mojżesz wstąpił wtedy do Boga, a Pan zawołał na niego z góry i powiedział: «Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz Izraelitom: Wyście widzieli, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do Mnie. Teraz jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do Mnie należy cała ziemia (Wj 19,1-5).

Szczegóły można doczytać w przewodniku: Ogród Biblijny w Myczkowcach autorstwa dr hab. Zofii Włodarczyk.

wróć

ogr_13