Start Ogród Biblijny

Odwiedziny

Odsłon : 2635399
Pustynia Judzka
PDF Drukuj Email

Kolejny obraz przedstawia Pustynię Judzką, na której Jezus przebywał przez czterdzieści dni przygotowując się do działalności publicznej. Tam też był kuszony przez diabła:

Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu i przebywał w Duchu Świętym na pustyni czterdzieści dni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie odczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem». Odpowiedział mu Jezus: «Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek». Wówczas wyprowadził Go w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł diabeł do Niego: «Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje». Lecz Jezus mu odrzekł: «Napisane jest: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz». Zaprowadził Go też do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół! Jest bowiem napisane: Aniołom swoim rozkaże o Tobie, żeby Cię strzegli, i na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień». Lecz Jezus mu odparł: «Powiedziano: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego» (Łk 4,1-12).

Pustynia ta to teren kamienisty, żwirowy i piaszczysty, poprzecinany głębokimi jarami, które są korytami rzek okresowych, tzw. wadi. Na takich terenach, na pierwszy rzut oka pozbawionych roślin, wypasane są do dziś w Ojczyźnie Jezusa owce i kozy. Z tym obrazem łączy się wiele opisów biblijnych i przypowieści Jezusa np. o zaginionej owcy i dobrym pasterzu.

Szczegóły można doczytać w przewodniku: Ogród Biblijny w Myczkowcach autorstwa dr hab. Zofii Włodarczyk.

wróć

ogr_25

zs_4

Pustynia Judzka - Ziemia Święta (styczeń)