Start Ogród Biblijny

Odwiedziny

Odsłon : 2635426
Golgota
PDF Drukuj Email

Kolejny obraz, przed którym staje człowiek odwiedzając ogród biblijny, to Góra Golgota. Niezbyt wysoko usypany wzgórek obłożony kamieniami przypomina miejsce ukrzyżowania Jezusa – wyeksploatowany kamieniołom położony poza granicami miasta. Na szczycie stoi potężny krzyż z figurą Jezusa przybitego do drzewa krzyża. Pod krzyżem stoją dwie figury: Marii Matki Jezusa i ucznia, którego Jezus miłował, św. Jana Apostoła.

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: «Pragnę». Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: «Wykonało się!» I skłoniwszy głowę oddał ducha (J 19,25-30).

Szczegóły można doczytać w przewodniku: Ogród Biblijny w Myczkowcach autorstwa dr hab. Zofii Włodarczyk.

wróć

ogr_44