Start Aktualności Rekolekcje Parafialnych Zespołów Caritas
Rekolekcje Parafialnych Zespołów Caritas
PDF Drukuj Email

„Święty Józef żył w bliskości Chrystusa i był posłuszny natchnieniom Ducha Świętego”.

W dniach 23–25 lutego oraz 2-4 marca br. w Ośrodku Caritas w Myczkowcach odbywały się wielkopostne rekolekcje dla członków Parafialnych Zespołów Caritas, które prowadził ks. prałat dr Ireneusz Folcik. W tych duchowych ćwiczeniach wzięło udział łącznie 392 osób z 25 dekanatów diecezji. Konferencje i homilie dotyczyły charytatywnej działalności Kościoła i były oparte na bogactwie życia św. Józefa, jak również nawiązywały do roku duszpasterskiego, który przeżywamy pod hasłem „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.

zes_1

zes_11

Kaznodzieja na początek przypomniał wszystkim, że: „Kościół zaprasza nas do pracy w Wielkim Poście podpowiadając trzy kierunki: modlitwa, jałmużna i post. Modlitwa jako wyraz miłości Boga – znaleźć czas i poprawić jakość relacji z Bogiem, jałmużna jako wyraz miłości bliźniego – zauważyć potrzebę, zastanowić się jak można pomóc – i post jako wyraz miłości siebie – czynić więcej niż wymaga obowiązek, zrezygnować z przyjemności jako świadectwo opanowaniu siebie, walczyć ze złem, zaczynać na nowo każdego dnia”.

Uczestników rekolekcji odwiedzili księża biskupi: bp Jan Wątroba i bp Edward Białogłowski. Celebrowali Eucharystię podczas której dziękowali członkom PZC za ich  ofiarną charytatywna służbę.

Stałą praktyką rekolekcyjnego pobytu w Myczkowcach są spotkania o wymiarze praktycznym prowadzone przez dyrektora CDR ks. Stanisława Słowika. Spotkaniom tym towarzyszyła ożywiona dyskusja i dzielenie się metodami pomagania.

Nabożeństwo Gorzkich Żali zakończyło bardzo pożyteczne dni formacyjne.

s. Agata

fot. ks. Bogdan Janik