Start Projekt "Razem po zdrowie"

Odwiedziny

Odsłon : 2409231
Projekt "Razem po zdrowie"
PDF Drukuj Email

Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ul. Jana Styki 18, 35-006 Rzeszów, Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny w Myczkowcach ogłasza nabór do projektu pn. „RAZEM PO ZDROWIE”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Więcej informacji:

Razem po zdrowie

Pobierz formularz