Start Aktualności 25 lat Ośrodka w Myczkowcach
25 lat Ośrodka w Myczkowcach
PDF Drukuj Email

Ośrodek Wypoczynkowo – Rehabilitacyjny Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach funkcjonuje od 1994 roku. Wybudowany w 50–tych latach ubiegłego wieku służył jako osiedle pracownicze dla budowniczych Zespołu Elektrowni Wodnych na Sanie w Myczkowcach i Solinie.

logo_1

Po zakończeniu tych inwestycji zmienił swój charakter na Jednostkę Wojskową a w kolejnym etapie funkcjonował jako Ośrodek Wypoczynkowy dla rodzin wojskowych.

Od 1989 r. w ramach restrukturyzacji armii pozbywano się zbędnego majątku. Podjęto więc w 1993 r. decyzję o likwidacji ośrodka.

Z propozycją przejęcia tego obiektu zwrócono się do Biskupa Kazimierza Górnego z młodej diecezji rzeszowskiej. Odpowiadając pozytywnie, w 1994 r. poprzez Caritas podjęto próbę zagospodarowania tego terenu. Początki były trudne. Wojsko opuszczając obiekt pozbawiło go całkowicie podstawowego wyposażenia. Dzięki wielu ludziom dobrej woli i różnym instytucjom ośrodek udało się wstępnie wyremontować i zmodernizować. Z biegiem lat rozszerza się jego działalność i oddziaływanie na środowisko lokalne i regionalne, a nawet międzynarodowe.

Obecnie ośrodek dysponuje 300 miejscami noclegowymi, stołówką, licznymi miejscami parkingowymi.

Misją Ośrodka Wypoczynkowo - Rehabilitacyjnego w Myczkowcach jest prowadzenie charytatywnej działalności opiekuńczo – wychowawczej wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, świadczenie ambulatoryjne i turnusowe zabiegów rehabilitacyjnych, organizacja rekolekcji, promocja turystyki, kultury i dziedzictwa narodowego oraz współpraca ekumeniczna krajowa i międzynarodowa.

Od 1994 roku do chwili obecnej tj. 2019 z wypoczynku skorzystało 38 645 dzieci z rodzin biednych, wielodzietnych i przeżywających trudności, dzieci niepełnosprawnych, z ośrodków specjalnych i Domów Dziecka.

Dodatkowo w turnusach kolonijnych uczestniczyło 3620 dzieci polonijnych ze Wschodu, z Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu i Mołdawii.

Sercem Ośrodka jest kaplica pw. Królowej Matki Pięknej Miłości wybudowana dzięki wsparciu diecezji, ludzi dobrej woli, sponsorów i firm w 2002 roku, którą poświęcił w dniu 26 października biskup Edward Białogłowski. W kaplicy modlą się wszyscy przybywający do tego miejsca.

Od roku 2007 działa tu Centrum Kultury Ekumenicznej, dedykowane Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, orędownikowi pojednania między chrześcijanami. Na obszarze ok. 80 arów wybudowano prawie 160 makiet (w skali 1:25) najstarszych drewnianych kościołów oraz cerkwi prawosławnych

i greckokatolickich z terenu południowo-wschodniej Polski, Słowacji i Ukrainy. Towarzyszą temu stosownie dobrane śpiewy i muzyka poszczególnych grup etnicznych. Ekspozycja ta cieszy się stałą popularnością i odzwierciedla zróżnicowanie etnograficzne tych terenów. Rocznie odwiedza ją ponad 80 000 osób

W maju 2010 roku otwarty został Ogród Biblijny, który nie tylko zaciekawia roślinnością pochodzącą z Bliskiego Wschodu, ale przede wszystkim stanowi specyficzny, przyrodniczy zapis teologii biblijnej, zawierając równocześnie usystematyzowaną katechezę o historii zbawienia. Budowa tego ogrodu realizowana została ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach polsko-słowackiego Programu Współpracy Transgranicznej. Cieszy się równie dużym zainteresowaniem.

Przy współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem Civitas Christiana w Ośrodku organizowane są konferencje naukowe o tematyce historycznej, etniczno-etnograficznej, ekumenicznej (październik), a w maju i listopadzie konferencje biblijne. Materiały pokonferencyjne wydawane są w OIKOUMENE CARPATHIA – rocznikach Centrum Kultury Ekumenicznej w Myczkowcach i w LUMEN BIBLIAE roczniku Nowej Ewangelizacji przy Ogrodzie Biblijnym.

We wrześniu 2013 r. uruchomiliśmy w przebudowanym budynku: Centrum Promocji Obszarów Natura 2000, gdzie prowadzona jest na szeroką skalę edukacja ekologiczna.

Ośrodek myczkowiecki troszczy się także o promowanie kultury i sztuki ludowej. Służą temu warsztaty rzemiosła artystycznego, powstałe w roku 2008 w ramach projektu „Nasza przeszłość jest naszą przyszłością – szkoła tradycji w Myczkowcach”. Prowadzone są one obecnie w ramach akcji kolonijnej dla dzieci, ale uczestniczą w nich także osoby dorosłe. Obejmują: rzeźbę, pisanie ikon, tkactwo, ikebany i bibułkarstwo.

Ostatnio zrealizowana inwestycja – przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku kuchni i stołówki zabezpiecza 230 miejsc na dwóch jadalniach i 100 miejsc w barze „Smaczne jadło u Gospy”.

Na terenie Ośrodka funkcjonuje Dzienny Dom Pomocy; Dzienny Dom Opieki Medycznej oraz Domowe Usługi Opiekuńcze świadczone w powiecie leskim na terenie czterech gmin – łącznie dla 90 osób.

Świadczone są również zabiegi rehabilitacyjne - ambulatoryjnie i turnusowo w zarejestrowanym Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.

Swoistą atrakcją ośrodka jest stadnina koni funkcjonująca jako Ośrodek Jeździecki Eden oraz zwierzyniec gdzie można zobaczyć różne zwierzęta i ptaki.

Ośrodek wspiera nadto promocję turystyki i krajoznawstwa, wydając m.in. przewodniki i foldery, uczestnicząc w wyznaczaniu tras turystycznych i spacerowych.

Daje on zatrudnienie dla ok. 40 osób z powiatu leskiego i bieszczadzkiego. Współpracuje z wieloma instytucjami samorządowymi, w tym szczególnie Gminą Solina i Olszanica oraz Powiatem Leskim, także Uczelniami, Centrami Pomocy Społecznej, PFRON, WFOŚiGW, Szkołami, Policją, Strażą Pożarną, Inspekcją Transportu Drogowego, PZMot., WORD Krosno i Rzeszów, IPN Oddział w Rzeszowie,itd.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia tego urokliwego miejsca, a naprawdę każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Uroczystości 25– lecia Ośrodka przewodniczy Biskup Rzeszowski Jan Wątroba który od początku kierowania diecezją wielką troską otacza to szczególne dzieło.

Caritas Diecezji Rzeszowskiej w imieniu wszystkich którzy z Ośrodka skorzystali składa gorące podziękowania Urzędom, Instytucjom, Darczyńcom z kraju i zagranicy za każdą ofiarę i formy wsparcia. To dzięki Wam Ośrodek funkcjonuje, pokonuje trudności i się rozwija.

Ośrodek to ludzie tu pracujący i niezliczona liczba Wolontariuszy przez ćwierć wieku. Chwała Wam za to!

Dług spłacamy modlitwą przez wstawiennictwo Królowej Matki Pięknej Miłości.

25lat_82