Start

Odwiedziny

Odsłon : 2611325
Aktualności
II turnus kolonii letniej
PDF Drukuj Email

II turnus kolonii Caritas Diecezji Rzeszowskiej odbył się w dniach 17 – 26 lipca 2018 roku. Uczestniczyły w nim dzieci kierowane przez Urząd Miasta i Gminy Sędziszów Małopolski oraz z parafii św. Józefa Sebastiana w Rzeszowie. W sumie wypoczywało 120 dzieci podzielonych na 10 grup. Kadrę turnusu stanowili: kierownik Jan Lewandowski, kapelan ks. Karol Hadam, pani doktor Irena Kędzierska, pielęgniarka, 10 wychowawców i muzyczni.

kadra_2

Koloniści codziennie uczestniczyli we Mszy świętej i z uwagą słuchali interesujących homilii ks. Karola. Pod kierunkiem wychowawców realizowali program „Szczęśliwe dni” oraz program profilaktyki uzależnień.

W czasie turnusu dzieci brały udział w konkursach: religijnym, muzycznym, plastycznym, ekologicznym oraz zawodach sportowych.

40 dzieci objętych zostało realizacją projektu „Wesołe Wakacje” współfinansowanego przez Caritas Polska w ramach Programu „100 na 100 - lecie Odzyskania Niepodległości Polski”. Dzieci i młodzież uczestniczyła w zajęciach integracyjnych, w czasie których kształciła swoje kompetencje społeczne i obywatelskie. Blok spotkań Promocja Zdrowego Ruchu zachęcał beneficjentów do zdrowego stylu życia poprzez aktywizację fizyczną i sportową. W ramach tych zajęć uczestnicy wyruszyli na wycieczki piesze po okolicy. Zwiedzili Zaporę wodną na Solinie oraz edukowali się w sali przyrodniczej Centrum Promocji Obszarów Natura 2000 w Myczkowcach. Koloniści uczestniczyli także w rozgrywkach sportowych w Dniu Sportu. Ponadto beneficjenci zaangażowani zostali w warsztatach rozbudzania pasji i zainteresowań. Mieli zajęcia muzyczno - rytmiczne, rękodzielnicze, bibułkarskie i plastyczne pt. „Piękna Polska”. Niewątpliwie ważne miejsce w projekcie zajęły zajęcia „Kształcenia postaw odpowiedzialności za siebie i innych". Oferent w ramach współpracy z Partnerami zorganizował zajęcia pierwszej pomocy przedmedycznej, ochrony przeciwpożarowej oraz o zasadach bezpieczeństwa w ruchu pieszym i drogowym. Realizacje zadania wspomogą przedstawiciele ITD, Policji, Straży Pożarnej i WORD. Przedstawiciele IPN przeprowadzili dla kolonistów lekcję Historii Polski. Wykłady przypomniały m.in. tematykę odzyskania Niepodległości Polski. Prezentacja multimedialna poświęcona była wybitnym Polakom oraz powstaniom narodowym. Czas pobytu umilały dodatkowe atrakcje, m.in. jazda konna, dyskoteki, pogodne wieczorki, itp. Niewątpliwie były to Wesołe Wakacje.

22 lipca z kolonistami spotkał się ks. biskup Jan Wątroba. Wraz z nim przybył ks. Stanisław Słowik – dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej oraz siostra sekretarz Agata Jakieła. W trakcie spotkania zdano relację z wydarzeń, które miały miejsce podczas drugiego turnusu. Ksiądz Biskup wyraził radość ze spotkania z dziećmi, podziękował wszystkim pracującym charytatywnie i udzielił pasterskiego błogosławieństwa.

26 lipca po Mszy św. i spożyciu smacznego obiadu koloniści pełni wrażeń i wzruszeń wyjechali szczęśliwi do domów rodzinnych.

 
Świadomy Mądry Polak Mały
PDF Drukuj Email

W dniach 7-16 lipca 2018 r. w Ośrodku Wypoczynkowo - Rehabilitacyjnym Caritas w Myczkowcach odbył się pierwszy turnus kolonii dla dzieci z Diecezji Rzeszowskiej. W letnim wypoczynku wzięło udział ponad 110 dzieci, głównie z okolic Jasła, Sokołowa Małopolskiego oraz Wielopola Skrzyńskiego. Opiekę nad dziećmi pełniło 10 wychowawców - wolontariuszy. Kierownikiem turnusu była Krystyna Ostrowska.

Podczas wakacyjnego wypoczynku dzieci rozwijały swoje życie duchowe poprzez codzienny udział we Mszy św., korzystanie z sakramentu pokuty, modlitwy poranne, a także modlitwy przed wspólnymi posiłkami.

W trakcie kolonii realizowany był projekt „Kto ty jesteś? Polak mały. Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowany w ramach Programu FIO – Konkurs FIO 2018.

kadra_67

Zajęcia odbywały się w pięciu blokach tematycznych. Pierwszy zatytułowany „Mocny Polak Mały” polegał na treningu kompetencji społecznych i kształtowaniu kompetencji obywatelskich poprzez spotkania w grupach oraz rozmaite gry i zabawy integracyjne.

 
Kolonia dzieci z Ukrainy
PDF Drukuj Email

W dniach od 8 do 21 czerwca 2018 r. nasz Ośrodek gościł 107 kolonistów polskiego pochodzenia z Ukrainy. Dzieci przyjechały: z Choroszewa, Koziatynia i Hodowici koło Lwowa.

Nad całością kolonii czuwała po raz 18 wolontariuszka pani kierownik Maria Miąso wraz z innymi doświadczonymi wolontariuszami.

Dzieci codziennie uczestniczyły we Mszy św. ze specjalnie skierowaną do nich homilią. Program kolonii zapewniał pogłębianie znajomości języka polskiego. Koloniści poznawali kulturę i zwyczaje swoich przodków, integrowali się z polskimi dziećmi odwiedzającymi ośrodek Caritas. Brały udział w różnych konkursach: plastycznym, muzycznym i sportowych.

Uk_1

 
Konferencja Biblijna
PDF Drukuj Email

17 maja 2010 r. w Ośrodku Rehabilitacyjno – Wypoczynkowym Caritas w Myczkowcach z inicjatywy ks. Dyrektora Bogdana Janika został otwarty Ogród Biblijny. Tego też dnia odbyła się Konferencja Biblijna. Tradycją ośrodka stało się coroczne organizowanie konferencji poświęconych tematyce biblijnej. Znani prelegenci przybliżają licznie zgromadzonym słuchaczom ciekawe zagadnienia poszerzające znajomość Pisma Świętego. Z roku na rok konferencje cieszą się coraz większym zainteresowaniem.

W sobotę 12 maja 2018 r. odbyła się Konferencja Biblijna będąca kontynuacją cyklu „Ku lepszemu rozumieniu Pisma Świętego”. W auli naszego OWR Caritas zgromadziło się około 200 osób. Zaproszonych gości serdecznie powitał i w klimat konferencji wprowadził ks. Bogdan Janik – gospodarz Ośrodka oraz Jerzy Sołtys Przewodniczący Zarządu Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Rzeszowie.

bib

Pierwszy wykład – „Tradycja ustna i jej spisanie” – wygłosił ks. prof. dr hab. Tomasz Jelonek - UPJPII w Krakowie. Następny wykład – „Znaczenie i symbolika gór w Piśmie świętym” – zaprezentował doc. ThDr. PhDr. Daniel Slivka, - PhD. PU v Prešove, Słowacja. Kolejny wykład – „Instrumenty muzyczne w Starym Testamencie, Nevel” – opracował i przedłożył słuchaczom ks. dr hab. Tadeusz Bratkowski – Uniwersytet Rzeszowski. Czwarty wykład – „Rośliny w Biblii” – przedstawiła dr hab. Zofia Włodarczyk - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Biotechnologii i Ogrodnictwa. Piąty wykład – „Czwarty kielich. Zrozumieć Ostatnią Wieczerzę” – wygłosił ks. dr Adam Kubiś – Katolicki Uniwersytet Lubelski. Ostatni temat – „Pierwszeństwo Piotra w gronie Dwunastu” – omówił ks. dr hab. Jacenty Mastej – Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Treści wszystkich wygłoszonych podczas tegorocznej Konferencji Biblijnej wykładów ukarzą się, jak co roku, w roczniku LUMEN BIBLIAE.

Po smacznym obiedzie i krótkiej przerwie wszyscy uczestnicy konferencji udali się na zwiedzanie Ogrodu Biblijnego, gdzie rolę przewodnika pełniła jego projektantka pani dr hab. Zofia Włodarczyk.

Konferencja zakończyła się uroczystą Mszą św., której przewodniczył ks. dr hab. Janusz Mierzwa, a homilię wygłosił ks. prof. Tomasz Jelonek. Kaznodzieja zachęcał między innymi do ciągłego poszerzania znajomości Pisma świętego oraz do karmienia się i życia Słowem Bożym.

 
Droga Krzyżowa Służb Mundurowych
PDF Drukuj Email

W dniu 23 marca 2018 r. odbyło się nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla służb mundurowych województwa podkarpackiego.

To już ósmy rok, kiedy w piątek przed Niedzielą Palmową gromadzą się przedstawiciele służb mundurowych wraz z kapelanami oraz władze samorządowe okolicznych gmin i powiatów. Głównym organizatorem tegorocznego nabożeństwa byli: PTTK oraz Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych Karpaty. Tegoroczne rozważania Drogi Krzyżowej przygotował ks. Piotr Bartnik – duszpasterz przewodników i proboszcz parafii Górzanka.

dr_1

Oprócz przewodników w Drodze Krzyżowej wzięli udział przedstawiciele Straży Granicznej, Policji, Izby Administracji Skarbowej, Służby Więziennej, Wojska Polskiego, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Ochrony Kolei, Inspekcji Transportu Drogowego, Związku Harcerstwa Polskiego, Regionalnych Lasów Państwowych, Koła Łowieckie, pracownicy BdPN oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości. Nabożeństwo rozpoczęło się przed wejściem do kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Zwierzyniu. Stacjami Drogi Krzyżowej były kapliczki zbudowane wzdłuż drogi prowadzącej do źródełka, gdzie znajduje się grota Matki Bożej. Przy kolejnych stacjach rozważaniom wielkopostnym przewodniczyli przedstawiciele poszczególnych służb, którzy kolejno nieśli na swych ramionach krzyż. Po zakończeniu Drogi Krzyżowej wszyscy zgromadzili się w kaplicy Królowej Matki Pięknej Miłości w Ośrodku Caritas w Myczkowcach, gdzie odbyła się uroczysta Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem biskupa Jana Wątroby – ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej, ofiarowana w intencji służb mundurowych, ich rodzin oraz pozostałych uczestników. Współkoncelebransami byli kapelani poszczególnych formacji, biorących udział w Drodze Krzyżowej.

Po zakończeniu uroczystej Mszy św. zgromadzeni udali się na smaczny posiłek przygotowany przez panie pracujące w kuchni Ośrodka Caritas.

 
Strona 4 z 36