Start

Odwiedziny

Odsłon : 2533063
Aktualności
Wigilia pensjonariuszy i pracowników Dziennego Domu Pomocy
PDF Drukuj Email

W dniu 21 grudnia 2017 r. wszyscy pensjonariusze i pracownicy Dziennego Domu Pomocy spotkali się na tradycyjnej wigilii. Uroczystość rozpoczęła się modlitwą, której przewodniczył ks. Bogdan Janik - dyrektor OWR Caritas Myczkowce. Po modlitwie wszyscy zgromadzeni złożyli sobie życzenia dzieląc się opłatkiem, następnie delektowali się tradycyjnymi, wigilijnymi potrawami. Podczas spotkania nie zabrakło śpiewu kolęd.

Zapraszamy do galerii zdjęć.

 
XI Konferencja Biblijna
PDF Drukuj Email

Biblio, Ojczyzno moja

Będziesz Biblię nieustannie czytał, będziesz ją kochał więcej niż rodziców, więcej niż mnie, nigdy się z nią nie rozstaniesz. A gdy się zestarzejesz, dojdziesz do przekonania, że wszystkie książki, jakie przeczytałeś w życiu, są tylko nieudolnym komentarzem do tej jedynej Księgi.

(Słowa dziadka do swego wnuka- Romana Brandstaettera)

W sobotę 11 listopada 2017 r. w Ośrodku Caritas w Myczkowcach odbyła się Konferencja Biblijna pt. „Ku lepszemu rozumieniu Pisma Świętego”. Zgromadzonych gości serdecznie przywitał i wprowadził w temat konferencji ks. Bogdan Janik – Dyrektor Ośrodka. Konferencję prowadził ks. prof. dr hab. Janusz Mierzwa.

bi_4

 

 
Rodziny wielodzietne w Myczkowcach
PDF Drukuj Email

W dniach 3 – 5 listopada do Ośrodka Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach przybyły rodziny wielodzietne. W tym roku zaproszenie otrzymały rodziny z dekanatów Rzeszów – Północ, Sokołów Młp. oraz podopieczni MOPS z Rzeszowa, w sumie 119 osób z 18 rodzin. Czas od piątku do niedzieli wypełniony był modlitwą, spotkaniami formacyjno – edukacyjnymi, a także zajęciami sportowymi i wycieczkami, możliwością jazdy konnej oraz zapoznaniem się z walorami Ośrodka tj. zwiedzeniem Centrum Ekumenicznego, Ogrodu Biblijnego i mini - zoo.

 
XI Konferencja Ekumeniczna
PDF Drukuj Email

W naszym Ośrodku w sobotę 14 października odbyły się XI Spotkania Ekumeniczne, których tematem były: „Bieszczady w latach 1944 - 47”.

Licznie zebranych gości serdecznie powitał gospodarz Ośrodka ks. Dyrektor Bogdan Janik, który wprowadził w temat sesji naukowej.

Prelegenci zaprezentowali następujące zagadnienia:

  1. Operacja Karpacko - Dukielska. Największa bitwa górska II wojny światowej – Waldemar Półchłopek – Muzeum Historyczne w Dukli.
  2. Jeden człowiek dwa oblicza – historia Antoniego Żubryda – dr Adam Pobidyński.
  3. "Joachim" - z dziejów Inspektoratu AK Jasło - prof. dr hab. Grzegorz Ostasz – Politechnika Rzeszowska.
  4. „Działalność OUN i UPA  w Bieszczadach w latach 1945 - 1947” - Artur Brożyniak – Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Rzeszowie.
  5. Kościół rzymskokatolicki w Bieszczadach po II wojnie światowej - ks. prof.  Stanisław Nabywaniec - Uniwersytet Rzeszowski.
  6. Przesiedlenia z powiatów brzozowskiego i sanockiego do 1947 r. – ks dr Jan Rogula.

Wykłady cieszyły się wielkim zainteresowaniem, ponieważ prelegenci przedstawili dogłębną analizę i szczegółowo wyjaśnili trudne zagadnienia. Treści wszystkich wygłoszonych podczas tegorocznej sesji ekumenicznej wykładów ukarzą się, jak co roku, w roczniku OIKUMENE CARPATHIA.

Następnie odbyło się uroczyste otwarcie polsko - słowackiej ścieżki etnograficznej - Tradycje i rzemiosło ukryte w drewnie, która jest efektem Mikroprojektu Polska-Słowacja Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020.

O godzinie 15 wszyscy zgromadzili się w kaplicy Ośrodka na uroczystej Mszy św. Koncelebrze przewodniczył ks. prof. dr hab. Janusz Mierzwa, a homilię wygłosił ks. Piotr Bartnik – proboszcz parafii Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Górzance.

Po Mszy św. wszyscy zebrani udali się do Centrum Kultury Ekumenicznej, gdzie pod pomnikiem św. Jana Pawła II uczestniczyli w modlitwie za Ojczyznę oraz o jedność Kościoła.

Kolejnym punktem programu była biesiada regionalna, podczas której koncertował ludowy zespół z Jankowiec oraz szkolny zespół dziecięcy ze Szkoły Podstawowej w Uhercach Mineralnych. Zaproszeni goście delektowali się wyśmienitymi regionalnymi potrawami przygotowanymi przez panie pracujące w kuchni OWR Myczkowce.

Na zakończenie przed figurą Królowej Matki Pięknej Miłości w ośrodkowej kaplicy zawierzono Panu Bogu w modlitwie różańcowej dzieła Ośrodka Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach.

Galeria zdjęć - zapraszamy.

 
Stypendyści FDNT w Myczkowcach
PDF Drukuj Email

„Idźmy naprzód z nadzieją” to hasło obozu formacyjnego dla podopiecznych Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, którzy zdali maturę i przygotowują się do rozpoczęcia studiów. 180 stypendystów przebywało w naszym Ośrodku od 13 do 21 września. Duszpasterzami obozu byli: ksiądz Dariusz Kowalczyk, który jest przewodniczącym Zarządu Fundacji, a na obozie pełnił funkcję dyrektora oraz ksiądz Paweł Walkiewicz – ojciec duchowny Archidiecezjalnego Seminarium Duchownego w Warszawie i wiceprzewodniczący Zarządu Fundacji. Funkcję menadżera obozu, pełniła pani Katarzyna Obrębska. W czasie trwania obozu każdy dzień rozpoczynał się Jutrznią oraz medytacją wybranych tekstów Ojca Świętego: Jana Pawła II.

 
Strona 5 z 35