Start

Odwiedziny

Odsłon : 2634383
Aktualności
Konferencja Biblijna
PDF Drukuj Email

17 maja 2010 r. w Ośrodku Rehabilitacyjno – Wypoczynkowym Caritas w Myczkowcach z inicjatywy ks. Dyrektora Bogdana Janika został otwarty Ogród Biblijny. Tego też dnia odbyła się Konferencja Biblijna. Tradycją ośrodka stało się coroczne organizowanie konferencji poświęconych tematyce biblijnej. Znani prelegenci przybliżają licznie zgromadzonym słuchaczom ciekawe zagadnienia poszerzające znajomość Pisma Świętego. Z roku na rok konferencje cieszą się coraz większym zainteresowaniem.

W sobotę 12 maja 2018 r. odbyła się Konferencja Biblijna będąca kontynuacją cyklu „Ku lepszemu rozumieniu Pisma Świętego”. W auli naszego OWR Caritas zgromadziło się około 200 osób. Zaproszonych gości serdecznie powitał i w klimat konferencji wprowadził ks. Bogdan Janik – gospodarz Ośrodka oraz Jerzy Sołtys Przewodniczący Zarządu Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Rzeszowie.

bib

Pierwszy wykład – „Tradycja ustna i jej spisanie” – wygłosił ks. prof. dr hab. Tomasz Jelonek - UPJPII w Krakowie. Następny wykład – „Znaczenie i symbolika gór w Piśmie świętym” – zaprezentował doc. ThDr. PhDr. Daniel Slivka, - PhD. PU v Prešove, Słowacja. Kolejny wykład – „Instrumenty muzyczne w Starym Testamencie, Nevel” – opracował i przedłożył słuchaczom ks. dr hab. Tadeusz Bratkowski – Uniwersytet Rzeszowski. Czwarty wykład – „Rośliny w Biblii” – przedstawiła dr hab. Zofia Włodarczyk - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Biotechnologii i Ogrodnictwa. Piąty wykład – „Czwarty kielich. Zrozumieć Ostatnią Wieczerzę” – wygłosił ks. dr Adam Kubiś – Katolicki Uniwersytet Lubelski. Ostatni temat – „Pierwszeństwo Piotra w gronie Dwunastu” – omówił ks. dr hab. Jacenty Mastej – Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Treści wszystkich wygłoszonych podczas tegorocznej Konferencji Biblijnej wykładów ukarzą się, jak co roku, w roczniku LUMEN BIBLIAE.

Po smacznym obiedzie i krótkiej przerwie wszyscy uczestnicy konferencji udali się na zwiedzanie Ogrodu Biblijnego, gdzie rolę przewodnika pełniła jego projektantka pani dr hab. Zofia Włodarczyk.

Konferencja zakończyła się uroczystą Mszą św., której przewodniczył ks. dr hab. Janusz Mierzwa, a homilię wygłosił ks. prof. Tomasz Jelonek. Kaznodzieja zachęcał między innymi do ciągłego poszerzania znajomości Pisma świętego oraz do karmienia się i życia Słowem Bożym.

 
Droga Krzyżowa Służb Mundurowych
PDF Drukuj Email

W dniu 23 marca 2018 r. odbyło się nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla służb mundurowych województwa podkarpackiego.

To już ósmy rok, kiedy w piątek przed Niedzielą Palmową gromadzą się przedstawiciele służb mundurowych wraz z kapelanami oraz władze samorządowe okolicznych gmin i powiatów. Głównym organizatorem tegorocznego nabożeństwa byli: PTTK oraz Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych Karpaty. Tegoroczne rozważania Drogi Krzyżowej przygotował ks. Piotr Bartnik – duszpasterz przewodników i proboszcz parafii Górzanka.

dr_1

Oprócz przewodników w Drodze Krzyżowej wzięli udział przedstawiciele Straży Granicznej, Policji, Izby Administracji Skarbowej, Służby Więziennej, Wojska Polskiego, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Ochrony Kolei, Inspekcji Transportu Drogowego, Związku Harcerstwa Polskiego, Regionalnych Lasów Państwowych, Koła Łowieckie, pracownicy BdPN oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości. Nabożeństwo rozpoczęło się przed wejściem do kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Zwierzyniu. Stacjami Drogi Krzyżowej były kapliczki zbudowane wzdłuż drogi prowadzącej do źródełka, gdzie znajduje się grota Matki Bożej. Przy kolejnych stacjach rozważaniom wielkopostnym przewodniczyli przedstawiciele poszczególnych służb, którzy kolejno nieśli na swych ramionach krzyż. Po zakończeniu Drogi Krzyżowej wszyscy zgromadzili się w kaplicy Królowej Matki Pięknej Miłości w Ośrodku Caritas w Myczkowcach, gdzie odbyła się uroczysta Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem biskupa Jana Wątroby – ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej, ofiarowana w intencji służb mundurowych, ich rodzin oraz pozostałych uczestników. Współkoncelebransami byli kapelani poszczególnych formacji, biorących udział w Drodze Krzyżowej.

Po zakończeniu uroczystej Mszy św. zgromadzeni udali się na smaczny posiłek przygotowany przez panie pracujące w kuchni Ośrodka Caritas.

 
Rekolekcje Parafialnych Zespołów Caritas
PDF Drukuj Email

„Święty Józef żył w bliskości Chrystusa i był posłuszny natchnieniom Ducha Świętego”.

W dniach 23–25 lutego oraz 2-4 marca br. w Ośrodku Caritas w Myczkowcach odbywały się wielkopostne rekolekcje dla członków Parafialnych Zespołów Caritas, które prowadził ks. prałat dr Ireneusz Folcik. W tych duchowych ćwiczeniach wzięło udział łącznie 392 osób z 25 dekanatów diecezji. Konferencje i homilie dotyczyły charytatywnej działalności Kościoła i były oparte na bogactwie życia św. Józefa, jak również nawiązywały do roku duszpasterskiego, który przeżywamy pod hasłem „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.

zes_1

zes_11

 
Droga do sakramentalnego małżeństwa
PDF Drukuj Email
 
II turnus zimowiska w Ośrodku Caritas w Myczkowcach
PDF Drukuj Email

W dniach 3 – 9 lutego w Ośrodku Caritas w Myczkowcach odbył się II turnus zimowiska, na którym wypoczywały dzieci z dekanatów: Boguchwała, Dębowiec, Sokołów Małopolski oraz dzieci z domu dziecka. Funkcję kierownika pełnił Tadeusz Nizioł, a kapelanem był ks. Radosław Banaś. Opiekę nad 118 dziećmi pełniło 10 wychowawców. Nad zdrowiem i bezpieczeństwem dzieci czuwała pani doktor Czesława Lubas oraz 2 panie pielęgniarki. Oprawę muzyczną zapewniło 5 muzycznych. Jak zawsze pracę w kuchni wspomagali uczniowie Zespołu Szkół Gospodarczych z Rzeszowa.

t2

 

 
Strona 5 z 36