Start

Odwiedziny

Odsłon : 2533810
Aktualności
XII Spotkania Ekumeniczne
PDF Drukuj Email

W sobotę 13 października w Ośrodku Rehabilitacyjno - Wypoczynkowym Caritas Myczkowce odbyły się XII Spotkania Ekumeniczne połączone z sesją naukową "Nasze drogi do niepodległości".

eku_14

 
V turnus kolonii letniej i podsumowanie akcji wakacyjnej
PDF Drukuj Email

W dniach od 21 do 30 sierpnia w Ośrodku Caritas w Myczkowcach wypoczywało 90 uczestników i uczestniczek – dzieci i młodzieży z dekanatów: Kolbuszowa wschód i zachód, 18 dzieci z Domu Dziecka w Rzeszowie oraz 6 dzieci i młodzieży z Kałusza na Ukrainie. Pobyt na wakacyjnej kolonii finansowany został w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 - 2020r.

Opiekę nad kolonistami sprawowało opiekę 10 wychowawców, pani doktor Czesława Lubas, kierownik kolonii oraz dwie panie pielęgniarki. Posługę kapelanów pełnili ks. dr hab. Jacenty Mastej - profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i ks. dr hab. Janusz Miąso - profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego. Księża kapelani w codziennej Mszy Świętej przybliżali nam prawdy wiary zawarte w Ewangelii, realizując także tematykę programu kolonijnego pt. „Szczęśliwe dni”.

Piękna pogoda sprzyjała realizacji zamierzonych celów. Dzieci w ramach projektu: „Kto Ty Jesteś? Polak Mały. Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym” uczestniczyły w wyprawie na Połoninę Wetlińską, w wycieczce Dużą Pętlą Bieszczadzką oraz w pieszych wyprawach pod opieką przewodników górskich oraz wychowawców. Spacerowały po okolicy zapoznając się z pięknem bieszczadzkiej przyrody. Uczestniczyły w warsztatach ekologicznych w sali przyrodniczej Centrum Natura 2000. Wzmacniając prozdrowotny i prorozwojowy wypoczynek letni dzieci zorganizowany został dzień sportu, w czasie którego beneficjenci sprawdzili swoje siły w licznych konkurencjach i rozgrywkach sportowych.

Blok zajęć „Twórczy Polak Mały” objął spotkania warsztatowe w których dzieci uczestniczyły w zajęciach z bibułkarstwa, zdobnictwa przedmiotów, warsztatach rękodzielniczych, zajęciach taneczno – rytmicznych i plastycznych. Poznały herby miast, wymalowały piękne praca plastyczne, poznały zabytki Polski i historię, śpiewały pieśni patriotyczne  i bawiły się muzyką.

Wypełniając czas wolny dzieci zorganizowano spotkanie pokazowe „Eksperymenty naukowe chemii i fizyki” prowadzonych przez studentów Politechniki Rzeszowskiej. Uczestnicy kolonii poznając piękno przyrody odbyli także rejs statkiem po Jeziorze Solińskim. Koloniści zwiedzili znajdujące się na terenie ośrodka Centrum Kultury Ekumenicznej, Ogród Biblijny, Zwierzyniec i mieli także możliwość skorzystania z jazdy konnej.

Przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej z Rzeszowa przeprowadzili zajęcia edukacji historycznej i konkursy, zaś przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, Policji, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Straży Pożarnej zajęcia dotyczące bezpiecznego poruszania się po drogach, udzielania pierwszej pomocy i postępowania w przypadku zagrożenia pożarem.

Dzieci spotkały się także z  Przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy z Rzeszowa. Zaproszeni goście przedstawili zasady bezpiecznego postępowania podczas gier i zabaw oraz prac polowych w gospodarstwie wiejskim.

Zadania projektowe objęły także spotkanie z pedagogiem, który poprzez zajęcia integracyjne przeprowadził trening kompetencji społecznych i komunikacyjnych. Warsztaty „Mocny Polak Mały” wzmocniły kompetencje obywatelskie i patriotyczne beneficjentów projektu. Nie zabrakło integracyjnych zabaw tanecznych i  ruchowych.

Zorganizowane zostało wiele konkursów takich jak: biblijny, plastyczny, muzyczny, taneczny, sportowy oraz konkurs wiedzy o ośrodku.

Projekt realizowany podczas turnusu pozwolił na pokierowanie rozwojem dzieci i młodzieży w prawidłowym wzmacnianiu ich osobowości w kompetencje społeczno - obywatelskie. Beneficjenci potrafią szerzej odpowiedzieć na pytanie „Kto ty jesteś? Polak mały.” Bowiem Polak Mały to – mocny, zdrowy, twórczy, odpowiedzialny, mądry i świadomy swojej historii narodowej młody człowiek. Dziś świętując setna rocznicę odzyskania niepodległości przez nasza Ojczyznę musimy pamiętać ze potrzeba nam właśnie takiego pokolenia Polaków.

Wszystkim wyżej wymienionym celom sprzyjała dobra atmosfera, życzliwe słowa, wzajemna pomoc co wywoływało na twarzach dzieci radość i wiele pozytywnych emocji.

 
Ku Trzeźwości Rodziny i Narodu
PDF Drukuj Email

Ponad 250 osób wzięło udział w II  Bieszczadzkim Trzeźwym Weselu u Królowej Matki Pięknej Miłości w Ośrodku CARITAS Myczkowce.

Były to osoby uczestniczące w całym spotkaniu tzn. od piątku do niedzieli  jak i dochodzące. Wielką radością było dla nas uczestnictwo  dzieci i młodzieży które wypoczywały na koloniach, a wzięły udział w otwartych punktach naszego spotkania. Najmłodsi  uczestnicy  to Damianek  - 18 miesięcy i Karolinka 20 miesięcy.

Na nasze zaproszenie odpowiedziały przede wszystkim rodziny z miejscowości: Błażowa, Bezmiechowa Górna, Brzozów, Bór,  Broniewo, Bykowce, Bychawa, Bircza, Cisna, Cieszacin Wielki, Czudec, Głowienka, Dział – Podhale, Grząska,  Grójec, Groble,  Humniska, Jasło, Jasienica Rosielna, Jarosław,  Jasień, Jasieniec – diecezja  Warszawska,   Jedlicze, Katowice, Krzywcza, Kraków,  Kraczkowa, Krosno, Korczyna, Lesko, Lipa,  Łomża, Markowa, Moczary, Mrzygłód, Mchawa,  Myczkowce, Nowy Sącz, Nowy Żmigród,  Nowosielce, Nockowa,  Płock,  Przemyśl, Przysietnica, Rymanów, Radymno, Ropczyce, Rożnowice, Rzeszów, Sanok, Skopanie diecezja Sandomierska, Sieniawa, Stary Borek, Siemianowice Śląskie,  Strażów, Świlcza, Świdnica, Targowiska, Tarnów, Trzeboś, Otwock, Uherce,  Ustrzyki Dolne, Urzejowice, Warszawa,  Włocławek – Boniewo, Wyszatyce,  Zahutyń, oraz z Włoch.

 
IV turnus kolonii letniej
PDF Drukuj Email

Pierwsza strona w kronice naszego turnusu zawiera słowa … Muzyką, poezją i prozą spisana historia w czternastu odsłonach…

Bo rzeczywiście tak było. Na IV turnus kolonii w Myczkowcach przyjechało 106 kolonistów z rejonu jasielskiego i sędziszowsko - ropczyckiego. Zostali oni podzieleni na 11 grup, będąc pod opieką 14 wychowawców. Kadra składała się również z pionu medycznego i muzycznego. Nad całością czuwali księża: ks. Bogdan Janik i ks. Roman Czenczek.

Pierwsze motto muzyczne to „Witajcie w naszej bajce…” Opowiadaliśmy ją codziennie korzystając zarówno z dobrodziejstw na Ośrodku jak i w bliższej i dalszej jego okolicy.

 
III turnus kolonii letniej
PDF Drukuj Email

W dniach 28 lipca – 6 sierpnia 2018 roku odbył się III turnus kolonii Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Uczestniczyły w nim dzieci kierowane przez parafie z dekanatów Czudec, Jasło – Wschód, Jasło – Zachód, a także z Urzędu Gminy Biecz oraz dzieci polskiego pochodzenia z Ukrainy z okolic Sokala i Godowiczi. W sumie wypoczywało 115 dzieci podzielonych na 11 grup. Kadrę turnusu stanowili: kierownik Tadeusz Nizioł, kapelan ks. Gabriel Tendelski, pani doktor Czesława Lubas, 1 pielęgniarka, 11 wychowawców i muzyczni.

 
Strona 2 z 35