Zapytanie ofertowe nr 4/DUO/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4/DUO/2018

na przeprowadzenie dwóch szkoleń z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej na potrzeby realizacji projektu nr RPPK.08.03.00-18-0086/17-00 pn „Domowe Usługi Opiekuńcze (DUO) w powiecie leskim”