Opłatek miłośników przyrody

W niedzielę 14 stycznia 2018 roku w OWR Caritas w Myczkowcach odbyło się spotkanie opłatkowe, którego organizatorami było Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych Karpaty oraz Ośrodek Caritas w Myczkowcach. Wśród około 130 zaproszonych gości byli: przedstawiciele władz samorządowych, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Nadleśnictw, Bieszczadzkiego Parku Narodowego, dyrektorzy i przedstawiciele instytucji współpracujących w dziedzinie turystyki oraz przewodnicy.

Spotkanie rozpoczęło się od wspólnej Mszy św. sprawowanej w intencji uczestników oraz ich rodzin w kaplicy Ośrodka, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Kazimierz Górny. Ksiądz Biskup zachęcał zebranych, aby każdego dnia żyli Bogiem, kochali bliźniego i przyrodę. Zacytował słowa Wincentego Pola „Nic nad Boga”. Biskup Kazimierz powiedział również: „Drodzy bracia i siostry niech Wasz zapał, Wasza miłość do przyrody, do tego co piękne, ogarnia troską młodych, zapala do poznawania polskiej ojczystej ziemi. Trzeba, abyśmy odwrócili porzekadło, które mówi: „cudze chwalicie swego nie znacie sami nie wiecie co posiadacie”. Bądźmy radosnymi wędrownikami, radosnymi przewodnikami ludzi, zostawiajmy ślady dobra i piękna. Zauważajmy ludzi biednych, smutnych, niepełnosprawnych, bo wszyscy jesteśmy wędrowcami z Jezusem - tak jak On nas poucza: „trwajcie we mnie a ja w was trwać będę, kto trwa we mnie przynosi owoc obfity”. Trzeba abyśmy sami dostrzegali obecność Boga w świecie.”

Spotkanie kontynuowano w auli Ośrodka. Ks. Bogdan Janik - dyrektor OWR Myczkowce powitał szanownych gości i przedstawił program. Po modlitwie wszyscy dzielili się opłatkiem i składali sobie noworoczne życzenia.

Następnie zgodnie z programem zaproszeni prelegenci omówili następujące tematy:

  1. „Szlak św. Jakuba” - Łukasz Mróz – Przewodnik beskidzki, Przeworsk.
  2. „Świadki Pontyfikatu" (dęby papieskie w regionie) – Edward Marszałek - Przewodnik beskidzki, Regionalna Dyrekcja  Lasów Państwowych w Krośnie
  3. Festiwal Filmów Karpackich – propozycja oferty dla branży turystycznej w sezonie letnim 2018 - Maciej Jaskot, Dyrektor Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
  4. „Karpacki Szlak Wina - nowy szlak tematyczny na mapie Podkarpacia" – Jarosław Reczek, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Wszystkie wystąpienia cieszyły się zainteresowaniem i niewątpliwie będą inspiracją do jeszcze aktywniejszego działania.

fot. Zbigniew Kozicki

sp_41