II turnus zimowiska w Ośrodku Caritas w Myczkowcach

W dniach 3 – 9 lutego w Ośrodku Caritas w Myczkowcach odbył się II turnus zimowiska, na którym wypoczywały dzieci z dekanatów: Boguchwała, Dębowiec, Sokołów Małopolski oraz dzieci z domu dziecka. Funkcję kierownika pełnił Tadeusz Nizioł, a kapelanem był ks. Radosław Banaś. Opiekę nad 118 dziećmi pełniło 10 wychowawców. Nad zdrowiem i bezpieczeństwem dzieci czuwała pani doktor Czesława Lubas oraz 2 panie pielęgniarki. Oprawę muzyczną zapewniło 5 muzycznych. Jak zawsze pracę w kuchni wspomagali uczniowie Zespołu Szkół Gospodarczych z Rzeszowa.

t2

 

Dzieci uczestnicząc w codziennej Mszy Świętej pogłębiały swoją wiarę. Z uwagą słuchały ciekawych i pouczających homilii ks. kapelana.

Podczas II turnusu dzieci spotkały się z pracownikami IPN - u z Rzeszowa, którzy przybliżyli temat: „Od Kościuszki do Paderewskiego – drogi do niepodległości” i zorganizowali konkurs plastyczny i piosenki patriotycznej. Strażacy z Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Leska zaprezentowali materiał dotyczący pracy i zadań Straży Pożarnej oraz zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia życia. Po raz pierwszy na zimowisku zademonstrowali na ośrodkowym zbiorniku przeciw pożarowym praktyczne sposoby ratowania ludzi pod którymi załamał się lód. Panie policjantki z Powiatowej Komendy Policji w Lesku przeprowadziły zajęcia z zakresu zagrożeń w sieci.

Na zimowisku nie obyło się także bez jazdy konnej i licznych konkursów, w których dzieci chętnie brały udział. Były to: konkurs biblijny, piosenki, plastyczny, sportowy, czystości. Uczestnicy zimowiska wzięli udział w zajęciach ekologicznych w Centrum Promocji Obszarów NATURA 2000 i obejrzeli film „Wilcze góry”.

Wypoczynkowi dzieci towarzyszyła typowo zimowa aura.

Podsumowaniem wypoczynku była wizyta Księdza Biskupa Edwarda Białogłowskiego, któremu towarzyszyli ks. Stanisław Słowik, ks. Władysław Jagustyn i ks. Jan Szczupak. W czasie spotkania dzieci zaprezentowały przygotowany pod czujnym okiem reżyserki poruszający i pouczający program o najważniejszych wartościach, którymi należy kierować się w życiu. Ksiądz Biskup wyrażając radość ze spotkania podziękował tym, którzy poświęcili swój czas na posługę podczas zimowiska i udzielił wszystkim błogosławieństwa.

Dzieci po wspólnym ostatnim obiedzie wyjechały z Myczkowiec radosne i szczęśliwe, z nadzieją, że jeszcze będą miały okazję tu wrócić.