Kolonia dzieci z Ukrainy

W dniach od 8 do 21 czerwca 2018 r. nasz Ośrodek gościł 107 kolonistów polskiego pochodzenia z Ukrainy. Dzieci przyjechały: z Choroszewa, Koziatynia i Hodowici koło Lwowa.

Nad całością kolonii czuwała po raz 18 wolontariuszka pani kierownik Maria Miąso wraz z innymi doświadczonymi wolontariuszami.

Dzieci codziennie uczestniczyły we Mszy św. ze specjalnie skierowaną do nich homilią. Program kolonii zapewniał pogłębianie znajomości języka polskiego. Koloniści poznawali kulturę i zwyczaje swoich przodków, integrowali się z polskimi dziećmi odwiedzającymi ośrodek Caritas. Brały udział w różnych konkursach: plastycznym, muzycznym i sportowych.

Uk_1

Podczas wypoczynku uczestnicy kolonii zwiedzali Centrum Kultury Ekumenicznej, Ogród Biblijny, Centrum Promocji Obszarów Natura 2000, mini zoo, korzystali z hipoterapii. Zwiedzali okolice Ośrodka - zapory w Myczkowcach i Solinie, spacerowali po szlakach turystycznych oraz odbyły wyprawę na Połoninę Wetlińską.

W sobotę, 9 czerwca do uczestników kolonii przybył specjalny bus Caritas Polska „Mobilna Ambasada Niepodległej”, który w tym czasie odwiedzał Diecezję Rzeszowską. Kolonistów odwiedził także ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.

We wtorek, 19 czerwca dzieci odwiedziły Rzeszów. Pobyt rozpoczął się Eucharystią w Kościele św. Krzyża pod przewodnictwem ks. bpa Jana Wątroby. Biskup wyraził wdzięczność za piękne śpiewy i stroje i pochwalił podtrzymywanie tradycji oraz udzielił pasterskiego błogosławieństwa. Po Mszy św. nasi goście zostali poczęstowani pizzą, którą rozdawali im członkowie Szkolnych Kół Caritas działających przy I LO i IX LO w Rzeszowie. Po posiłku udali się na lody darowane przez lodziarnie „Niebieskie Migdały” i „U Myszki”. Odpoczynek został zrealizowany przy finansowym wsparciu Senatu i Caritas Polska.

Na zakończenie turnusu podczas uroczystego podsumowania pobytu wszyscy uczestnicy kolonii otrzymali plecaki z przyborami szkolnymi oraz wiele innych upominków. Ostatniego dnia pobytu po porannej Mszy św. ze łzami w oczach i serdecznych pożegnaniach dzieci udały się do swoich domów.

Kolonia była finansowana przez Kancelarię Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

logo