Zapytanie ofertowe 2 - zakup kostki

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/DDP/2018 na zakup kostki brukowej z dostawą do Myczkowiec, na potrzeby realizacji projektu nr RPPK.080300-18-0013/16 pn.  Dzienny Dom Pomocy w Myczkowcach