Start
Caritas Myczkowce
Dzienny Dom Opieki Medycznej
PDF Drukuj Email

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Myczkowcach

 

Caritas Diecezji Rzeszowskiej niniejszym informuje o otwarciu Dziennego Domu Opieki Medycznej (DDOM) w Myczkowcach.

 

SKIEROWANIE DO DDOM wypełnia lekarz dla:

1) Pacjentów bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających

i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia

i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki

i leczenia osoby niesamodzielnej (lekarz ubezpieczenia zdrowotnego udzielający świadczeń w szpitalu).

2) Pacjentów, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego (lekarz ubezpieczenia zdrowotnego).

Formularze rekrutacyjne, dostępne na www.myczkowce.org.pl, w zakładce inne projekty, projekt Dzienny Dom Opieki Medycznej w Myczkowcach, można składać w OWR Caritas w Myczkowcach, budynek 8, pok. Nr 11.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych dla osób niesamodzielnych, w tym osób starszych z terenu pow. leskiego, poprzez świadczenia geriatryczne, pielęgnacyjne, opiekuńcze i rehabilitacyjne oraz kontynuację leczenia w ramach DDOM.

Uczestnikom projektu zostaną zapewnione: opieka lekarska i pielęgniarska, rehabilitacja, terapia zajęciowa i wsparcie psychologiczne, poradnictwo dietetyczne, 2 posiłki dziennie, adekwatne do indywidualnych potrzeb żywieniowych oraz dowóz do DDOM.

Rodzaj i długość wsparcia będą ustalane indywidualnie dla każdego UP przez wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny.

Działalność DDOM ma przyczynić się do poprawy stanu zdrowia osób niesamodzielnych i zmniejszenia czasu trwania nieuzasadnionych medycznie hospitalizacji wśród osób niesamodzielnych,

Projekt Dzienny Dom Opieki Medycznej w Myczkowcach realizowany w Myczkowcach przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej, w ramach Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych RPO WP na lata 2014-2020.

Formularz zgłoszeniowy - pobierz

Formularz zgłoszeniowy - zobacz

 
Konferencja Biblijna
PDF Drukuj Email

17 maja 2010 r. w Ośrodku Rehabilitacyjno – Wypoczynkowym Caritas w Myczkowcach z inicjatywy ks. Dyrektora Bogdana Janika został otwarty Ogród Biblijny. Tego też dnia odbyła się Konferencja Biblijna. Tradycją Ośrodka stało się coroczne organizowanie konferencji poświęconych tematyce biblijnej. Znani prelegenci przybliżają licznie zgromadzonym słuchaczom ciekawe zagadnienia poszerzające znajomość Pisma Świętego. Z roku na rok konferencje cieszą się coraz większym zainteresowaniem.

W sobotę 11 maja 2019 r. odbyła się Konferencja Biblijna będąca kontynuacją cyklu „Ku lepszemu rozumieniu Pisma Świętego”. W auli naszego OWR Caritas zgromadziło się około 200 osób. Zaproszonych gości serdecznie powitał i w klimat konferencji wprowadził ks. Bogdan Janik – gospodarz Ośrodka oraz Jerzy Sołtys Przewodniczący Zarządu Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Rzeszowie.

Pierwszy wykład - „Znaczenie i symbolika góry Moria i góry Golgota” wygłosił doc. ThDr. PhDr. Daniel Slivka,- PhD. PU v Prešove, Słowacja. Następny wykład – „Złoto w Biblii” zaprezentował dr inż. Józef Górny. Kolejny wykład – „Wymiar religijny i muzyczny Psalmu Miserere mei Deus (Psalm 50)” – opracował i przedłożył słuchaczom ks. dr hab. Tadeusz Bratkowski – Uniwersytet Rzeszowski. Czwarty wykład – „Pozytywny obraz cudzoziemców w Starym Testamencie" wygłosił ks. dr Marek Dzik – Instytut Teologiczno - Pastoralny w Rzeszowie. Piąty wykład – „Gorejący krzew, rajskie drzewo poznania, pachnące mandragory i inne zagadkowe rośliny biblijne” – przedstawiła dr hab. Zofia Włodarczyk - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Biotechnologii i Ogrodnictwa. Ostatni temat – „Przylgnięcie do Boga jako remedium na lęk, poczucie obcości i zagrożenia (Jr, Pwt)” – omówiła s. dr hab. Joanna Nowińska SM, UPJPII w Krakowie.

kon_25

Treści wszystkich wygłoszonych podczas tegorocznej Konferencji Biblijnej wykładów ukarzą się, jak co roku, w roczniku LUMEN BIBLIAE.

Konferencja zakończyła się uroczystą Mszą św., której przewodniczył ks. Stanisław Słowik – dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej, a homilię wygłosił ks. dr Marek Dzik. Kaznodzieja zachęcał między innymi do ciągłego poszerzania znajomości Pisma świętego oraz do karmienia się i życia Słowem Bożym.

 
Katechezy przedmałżeńskie
PDF Drukuj Email

kat_123

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>
Strona 1 z 2